Ngày 8/8/2021, nhận được thông báo của UBND xã Lộc Thiện về việc hỗ trợ tình nguyện viên giúp đỡ cho trạm y tế Xã trong việc hướng dẫn và cập nhật dữ liệu người dân đến tiêm Vắc xin phòng chống Covid 19. Trường Mg Hoa Mai đã cử một số đoàn viên trong chi đoàn trường đến và hỗ trợ cho trạm y tế. Trong 1 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, đến nay chi đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ.