Nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nhanh chóng ổn định đời sống, UBND xã Lộc Thiện phối hợp với đội ngũ y tế xã triển khai chích vắc xin phòng chống dịch bênh Covid - 19. 

Để chiến dịch được diễn ra suôn sẻ đáp ứng các yêu cầu giãn cách. Sự hỗ trợ của chi đoàn và thanh niên tình nguyện luôn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Chi đoàn trường MG Hoa mai đã tích cực hỗ trợ UBND xã Lộc Thiện trong thời gian chích vắc xin theo nhiều đợt khác nhau.