Ngày 20/12/2021, Trường MG Hoa Mai đã tham gia hội thảo Trực tuyến về Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ DTTS tại các trường MN. Buổi hội thảo đã diễn tại điểm Cầu Phòng GD-ĐT Lộc Ninh với sự tham gia của một số trường có trẻ DTTS đang học tại trường. Trong buổi hội thảo đã cùng nhau trao đổi về Bộ tài liệu TCTV cho 3 độ. Buổi hội thảo diễn ra trong 2 ngày 20/12 và 21/12/2021 và thành công tốt đẹp.