Theo công văn số 2451/SGDĐT -GDTHMN ngày 12 tháng 8 năm 2021 về việc tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN đảm bảo chất lượng GDMN. Từ ngày 16/8-20/8 các trường MN trong huyện đã cử hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tham dự. Qua 5 ngày, chương trình tập huấn diễn ra đúng thời gian và đã triển khai những thông tin, kiến thức bổ ích cho ngành GDMN trong thời kỳ mới. Trong ngày tổng kết tập huấn, vụ trưởng vụ GDMN - ông Nguyễn Bá Minh cũng đã tổng hợp lại một số điểm chính cần thực hiện trong năm học này. Trong buổi tập huấn, toàn thể Cb phòng GD và BGH các trường đều tiếp thu và đảm bảo tốt nguyên tắc 5k của Bộ y tế. Đến ngày 20/8/2021, buổi tập huấn đã kết thúc thành công tốt đẹp.