Thực hiện theo công văn 3716/SGDĐT-GDTHMN ngày 25/11/2021 về  việc tập huấn triển khai thực hiện nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu và BVMT trong các cơ sở GDMN của Sở GDĐT Bình Phước. Toàn bộ CB-GV trường MG Hoa Mai đã cùng với các trường trong huyện Lộc Ninh đã tham gia tập huấn trực tuyến.Thời gian tập huấn diễn ra trong 4 ngày tập huấn từ ngày 30/11-3/12/2021. Buổi tập huấn đã được các giảng viên của Bộ GDĐT trao đổi về tình hình BDKH và việc phải BVMT của con người và nhất là GD cho trẻ BVMT trong các cơ sở GDMN. Buổi tập huấn đã cung cấp cho CB-GV MN những kiến thức hữu ích trong việc GD trẻ trong nhà trường. Buổi tập huấn đã tổ chức thành công tốt đẹp.