Thực hiện theo công văn 5230/BGD-ĐT-GDMN ngày 12/11/2021 về việc tập huấn hướng dẫn GV xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non của Bộ GD-ĐT, trong 2 ngày 17/11 và 18/11 tại điểm cầu Phòng GD-ĐT Lộc Ninh, Cô Nguyễn Thị Trúc Linh- PHT trường MG Hoa Mai đã tham gia tập huấn cùng tất cả các trường trong huyện cùng tham dự. Trong 2 ngày, Bộ GD-ĐT đã tổ chức tập huấn các nội dung như sau:

- Hướng dẫn giáo viên hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non tại gia đình

- Hướng dẫn phụ huynh tổ chức hoạt động giáo dục qua chơi cho trẻ tại nhà;

- Hướng dẫn phụ huynh Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp Một;

-  Hướng dẫn lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu sử dụng cho trẻ mầm non;

-  Hướng dẫn sử dụng công nghề tương tác và xây dựng video hỗ trợ phụ huynh.

Sau 2 ngày tập huấn đầy đủ và có chất lượng, Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp.