Tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Thực hiện công văn số 892/LĐLĐ ngày 23/3/2022 của LĐLĐ tỉnh Bình Phước về việc Tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.