Ngày 9.7.2021 khi nhận được thông báo của UBND xã Lộc Thiện về công tác hỗ trợ cài đặt BluZone cho nhân dân trong xã. Chi đoàn trường đã hỗ trợ địa phương đến từng nhà dân để hướng dẫn nhân dân cài đặt Bluzone. Mặc dù đường xá đi lại khó khăn và có nhiều nhà dân ở rất xa nhưng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn thanh niên trường đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.