Hưởng ứng ngày Thứ 7 tình nguyện, Chi Đoàn Trường MG Hoa Mai phối hợp  với Đoàn Xã Lộc Thiện, Hội Phụ Nữ Ấp 11b trồng hoa dọc tuyến đường Ấp. Mang lại diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, tạo cảnh quang xanh- sạch- đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường và đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

Hình ảnh: Dọn dẹp vệ sinh và trồng hoa