Theo công văn số 329/ UBND-KGVX ngày 18/2/2022, cho phép tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trường MG Hoa Mai sẽ các cháu học sinh sẽ quay trở lại trường tiếp tục học tập từ ngày 21/02/2021. Nhà trường đã tiến hành thực hiện công tác vệ sinh trường, lớp, trang trí các khu vực xung quanh trường để đón học sinh trở lại sau thời gian dài nghỉ do dịch bệnh covid-19. Đến nay việc chuẩn bị đã hoàn thành, trường lớp đã sạch sẽ, khang trang và thực hiện tốt công tác phòng dịch covid 19.